De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO)

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden,  stimuleert
activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk
om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden op vier onderwerpen. Lees hier meer over LWO.

Berichten van LWO

Lees hier de laatste berichten van LWO. Wil je alle berichten bekijken? Klik dan hier.

Watervisie Amsterdam 2014

De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van een nieuwe Watervisie. In deze Watervisie wordt ook het een en ander geregeld voor wonen op het water. U kunt uw zienswijze tot uiterlijk 17 februari 2016 indienen. In het nieuwsbericht staat meer informatie over de Watervisie en het indienen van een zienswijze.

Lees meer

Toegang voor leden in februari

De LWO-leden hebben eerder bericht gehad dat zij in de loop van december vorig jaar hun inlogcode voor het ledendeel van de LWO-website zouden krijgen. De voorbereidingen hiervoor kosten iets meer tijd. De inlogcodes zullen in de loop van februari worden verstuurd.

Lees meer

Duidelijkheid over regelgeving woonboten

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met een aanpassing in de Woningwet die juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegneemt voor bestaande en nieuwe drijvende objecten.

Lees meer

Stem voor een woonbotenlocatie

De woonbootbewoners op de Ertveldplas in Den Bosch zijn een burgerinitiatief begonnen om meer ruimte te krijgen voor het waterwonen in de stad en hun eigen ligplaats bestemd te krijgen. U kunt een stem uitbrengen om het initiatief te steunen.

Lees meer

LWO Fotogallerij

Wonen op het water heeft een bijzondere kwaliteit. In de fotogalerij laten de foto’s van onze leden dat zien.
Wil je alle foto’s bekijken in onze galerij? Klik dan hier of op de tab Galerij.
Wil jij jouw woonbootfoto ook delen? Stuur deze dan naar platform@lwoorg.nl.