Watervisie Amsterdam 2014

De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van een nieuwe Watervisie. In deze Watervisie wordt ook het een en ander geregeld voor wonen op het water. In het nieuwsbericht staat meer informatie over de Watervisie en het indienen van een zienswijze.

Toegang voor leden in februari

De LWO-leden hebben eerder bericht gehad dat zij in de loop van december vorig jaar hun inlogcode voor het ledendeel van de LWO-website zouden krijgen. De voorbereidingen hiervoor kosten iets meer tijd. De inlogcodes zullen in de loop van februari worden verstuurd.