Hier staan de nieuwsberichten van de LWO. Zoek je berichten over een onderwerp of een bepaald bericht? Er zijn drie manieren:

  • Zoeken op woorden: rechts in het tekstvak
  • Zoeken op categorie: hieronder met de knoppen
  • Volgorde aanpassen: rechts sorteren op datum of naam en oplopend of aflopend

Nieuwsberichten voor leden staan op de ledenpagina.

.

Wijziging Bouwbesluit

Eind vorig jaar werd door de Tweede en Eerste Kamer de wet aangenomen die regelt dat woonboten (drijvende woningen) onder de Woningwet vallen. Drijvende woningen zijn hiermee bouwwerken geworden waarvoor het Bouwbesluit 2012 gaat gelden. Het Bouwbesluit 2012 moet hierdoor aangepast worden voor drijvende woningen. Voor deze aanpassingen is een internetconsultatie gestart.

Lees meer

Wetsvoorstel woonboten

Op 20 december is in de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet verduidelijking voorschriften woonboten aangenomen. Dit is de wet die regelt dat woonboten onder het Bouwbesluit gaan vallen.

Lees meer

Waterwonen in het nieuws

Peter Broekmeulen is webmaster van de LWO-website. In het dagelijks leven werkt Peter als ICT-specialist bij de gemeente Nijmegen. Onlangs (op 1 december 2017) maakte de Gelderlander een leuk artikel.

Lees meer

Watervisie Amsterdam 2014

De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van een nieuwe Watervisie. In deze Watervisie wordt ook het een en ander geregeld voor wonen op het water. In het nieuwsbericht staat meer informatie over de Watervisie en het indienen van een zienswijze.

Lees meer

Toestroom nieuwe leden

De afgelopen weken heeft de LWO een grote stroom aanmeldingen van nieuwe leden ontvangen. De LWO is daar erg blij mee. Het kost even tijd om alle aanmeldingen te verwerken.

Lees meer

Toegang voor leden in februari

De LWO-leden hebben eerder bericht gehad dat zij in de loop van december vorig jaar hun inlogcode voor het ledendeel van de LWO-website zouden krijgen. De voorbereidingen hiervoor kosten iets meer tijd. De inlogcodes zullen in de loop van februari worden verstuurd.

Lees meer

Stem voor een woonbotenlocatie

De woonbootbewoners op de Ertveldplas in Den Bosch zijn een burgerinitiatief begonnen om meer ruimte te krijgen voor het waterwonen in de stad en hun eigen ligplaats bestemd te krijgen. U kunt een stem uitbrengen om het initiatief te steunen.

Lees meer

Rabobank en rente opslag

De LWO krijgt regelmatig vragen over de 0,8% rente opslag die de Rabobank rekent voor woonboothypotheken. De indruk bestaat dat de Rabobank misbruik maakt van de monopoliepositie die de Rabobank op dit moment heeft.

Lees meer

Privacybeleid

De LWO heeft een privacybeleid opgesteld naar aanleiding van nieuwe wetgeving. De leden ontvangen dit document tevens via de ledenadministratie.

Lees meer

OPROEP AAN WATERBEWONERS IN RIJKSWATEREN

Heeft u een dagvaarding ontvangen van de Staat, omdat u niet hebt ingestemd met het nieuwe huurcontract en de nieuwe huurprijs?
Laat het de Landelijke Woonboten Organisatie weten. De LWO brengt u in contact met andere gedagvaarde waterbewoners. Massa maakt macht en samen sta je sterker.
Stuur een bericht naar lwo@lwoorg.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, vermeld dan in uw bericht wie uw zaak behandelt.

Lees meer

Nieuwe website van de LWO

De nieuwe website van de LWO is live. De LWO wil als belangenvereniging meer nieuws, informatie en beelden over wonen op het water delen met belangstellenden. Voor de leden is er een ledenpagina, met eigen nieuwsberichten, forum, vraag & aanbod, blogs en archief.

Lees meer