Wetsvoorstel woonboten

Op 20 december is in de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet verduidelijking voorschriften woonboten aangenomen. Dit is de wet die regelt dat woonboten onder het Bouwbesluit gaan vallen.

Lees meer

ING zet hypotheek door

ING garandeert dat de voorwaarden waaronder ING-villa hypotheken zijn afgesloten ook na 1 oktober blijven gelden. De ING komt hiermee terug op hun brief van februari dit jaar waarin de bevriezing van alle hypotheken werd aangekondigd.

Lees meer

Kassa: ING en LWO

Het actualiteiten programma KASSA heeft op 7 mei een item gewijd aan de ING woonbotenhypotheek. Liesbeth Koning van de LWO was aanwezig. In het nieuwsbericht een link naar het artikel en fragment.

Lees meer

Toestroom nieuwe leden

De afgelopen weken heeft de LWO een grote stroom aanmeldingen van nieuwe leden ontvangen. De LWO is daar erg blij mee. Het kost even tijd om alle aanmeldingen te verwerken.

Lees meer

Eenvandaag over ING en woonboothypotheken

Het actualiteitenprogramma Eenvandaag heeft woensdag 17 februari op radio en TV aandacht besteed aan het stoppen van hypotheken voor woonboten. PvdA heeft inmiddels kamervragen gesteld. In het nieuwsbericht staan links naar de nieuwsitems.

Lees meer

Watervisie Amsterdam 2014

De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van een nieuwe Watervisie. In deze Watervisie wordt ook het een en ander geregeld voor wonen op het water. In het nieuwsbericht staat meer informatie over de Watervisie en het indienen van een zienswijze.

Lees meer

Toegang voor leden in februari

De LWO-leden hebben eerder bericht gehad dat zij in de loop van december vorig jaar hun inlogcode voor het ledendeel van de LWO-website zouden krijgen. De voorbereidingen hiervoor kosten iets meer tijd. De inlogcodes zullen in de loop van februari worden verstuurd.

Lees meer

Duidelijkheid over regelgeving woonboten

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met een aanpassing in de Woningwet die juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegneemt voor bestaande en nieuwe drijvende objecten.

Lees meer

Stem voor een woonbotenlocatie

De woonbootbewoners op de Ertveldplas in Den Bosch zijn een burgerinitiatief begonnen om meer ruimte te krijgen voor het waterwonen in de stad en hun eigen ligplaats bestemd te krijgen. U kunt een stem uitbrengen om het initiatief te steunen.

Lees meer