Boeken en lectuur

 
boekjeerfgoedophetwater-2

Erfgoed op het water – een publicatie van de LWO

Een pleidooi om bijzondere woonschepen tot drijvend erfgoed te verklaren, met een beschrijving van de geschiedenis van het woonschip en voorbeelden van monumentale woonschepen. Auteurs: Frank Bos, Piet Dekker en Ciska de Ruiter van de LWO Commissie Monumentale Woonboten.

Klik hier voor een inkijkexemplaar (deze link moet nog aangepast worden want deze link nu naar de archiefpagina op de oude site)

 
boekjeoraetlabora

ORA ET LABORA – van stoomboot tot woonboot

Het boek vertelt het interessante levensverhaal van een oude Zwolse pakketboot uit 1903 dat grote bekendheid kreeg als salonboot in Zwolle, Giethoorn en omstreken, maar vooral als de markante woonboot van de Leidsekade. Gered van de sloop, ligt het schip nu als varende woonboot in de Utrechtse Parkhaven, de historische haven van Utrecht. Het verhaal is rijk geïllustreerd met uniek historisch beeldmateriaal. Auteur: Cisca de Ruiter. ISBN/EAN: 978-90-821785-0-0.

Voor meer informatie ga dan naar de “De Witte Waterlelie”

 
boekjekoopcontract

Koopcontracten voor woonboten

De LWO heeft het model koopcontract voor woonboten in 2018 herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen.U kunt een exemplaar als volgt verkrijgen:


Maak het bedrag dat van toepassing is (zie hieronder) over op:

NL15 INGB 0003 9997 39
t.n.v. LWO – Haarlem
onder vermelding van: model koopcontract en
bij verzending per post: naam en adres
bij verzending per mail: mailadres

Prijzen:
€. 10,00 voor leden (onder vermelding van lidmaatschapsnummer)
€. 30,00 voor niet leden
€  50,00 voor commerciële partijen (makelaars, banken e.d.)

Na ontvangst van het bedrag wordt het koopcontract zo spoedig mogelijk toegestuurd

Voor eventuele vragen: lwolwoorg.nl

 
boekjeamsterdamswoonbotenbeleid

Amsterdams Woonschepenbeleid. 1920 – 1940

van: Drs. Charlot le Roy, 1980
Behandeld het schokkende beleid van de gemeente Amsterdam bij de invoering van de wet op de woonschepen in 1918.
Ontduiken van de wet, marginaliseren en woonbootje pesten waren de ingrediënten.
Trots verzorgde de gemeente lezingen over dit beleid, dat ze zelf betitelde als “zijdelingse pressie”.
In 10 jaar pestte de gemeente 89% van de bewoners van hun schip en waren de grachten vrijwel “opgeschoond”.
Heruitgave vanwege de actuele bestuurspraktijk van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam.
Tussen 1988 en 1995, de laatst bekende cijfers, verdwenen 350 ligplaatsen.
Als je interesse hebt stuur dan contact op met het LWO

 
boekjewoonbootmagazine

Woonboot magazine

Bijna 25 jaar lang was Woonboot Magazine hét informatieblad voor woonbootbewoners in Nederland en beoogde een bindend element te zijn voor de circa 10.000 huishoudens die op een boot wonen. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat vanuit een onafhankelijk, journalistiek vertrekpunt aandacht werd geschonken aan wonen op het water in de breedste zin van het woord.

 
boekjevlot

VLOT

Vrolijk leven op ’t water… dat is VLOT. VLOTmagazine is hét kwartaalblad voor waterbewoners. VLOT is inspiratie en informatie. VLOT is interessante mensen en bijzondere boten, slimme tips en leuke dingen. VLOTmagazine wordt elk kwartaal kosteloos toegestuurd naar alle ligplaatsadressen in Nederland.

 
boekjewoonbotenoveralterwereld

Woonboten overal ter wereld

ISBN NR 90 290 80 116boekjeWoonbotenOveralTerWereld-2
Uitgegeven door : Meulenhoff/Landshof
Voor de echte liefhebber is het nog te vinden in het antiquariaat

 
boekjeeenvrouwvanstaal

Een vrouw van staal

SBN NR 978 94 92037 12-1
Uitgegeven door : uitgeverij Brandt
Dit is een biografie van een binnenvaartschip.
In 1901 gleed ze van de helling: een Zeeuwse zeilklipper, zo fier dat iedereen haar overal nakeek. Ze overleefde twee wereldoorlogen en de grote crisis in de jaren dertig. Onverschrokken doorstond ze verstikkende armoede, ingevroren winters en de macht van de kroegbevrachters. Ze werd geroofd door de nazi’s, bracht ontheemden terug naar huis, hielp mee aan de bouw van de Afsluitdijk en de Zeelandbrug, en voelde het zoute water zoet worden. ‘Een vrouw van staal’ vertelt over de ruim honderd jaar durende vaart van een buitengewoon binnenvaartschip en de bijzondere levensdagen van haar vijf schippers. Het was een eeuw waarin niet alleen de Nederlandse binnenvaart ingrijpend veranderde, maar ook het leven aan de wal.
De laatste schipper Leen de Jong voer altijd met de Henriette door Haarlem.

 
boekjeligplaatsamsterdam

Ligplaats Amsterdam

Ligplaats Amsterdam is een bevlogen boek over de manier waarop Amsterdammers door de tijden heen het water bewoonbaar hebben gemaakt, gebruik makend van schepen, pontons en betonnen bakken en een eigen wereld scheppend binnen de zo door het water gedomineerde stad. Beschreven worden historische schepen en arken en ingenieuze ontrwerpen, waaronder plannen waarmee de ruimte die het water biedt in de toekomst nog beter kan worden benut. Plannen voor drijvend wonen, drijvend leven- een drijvende stad.
Redactie Maarten Kloos en Yvonne de Korte, en 11 auteurs
Te bestellen bij: Uitgave Arcam/Architectura&Natura Press, 2007
ISBN 978-907686-3498
Nederlands- en Engels talig, 185 bladzijden en 185 afbeeldingen.

 
boekjeamsterdamafloat

Amsterdam Afloat

Amsterdam is beroemd om zijn woonschepen met duizenden bewoners. Maar wie zijn ze en welke schepen gebruiken ze. En waarom kiezen mensen al honderden jaren voor het leven op boten en hoe doe ze dat. Een kijkje in de wereld in het leven van drijvende Amsterdammers.
Auteur Frank Bos
Eigen uitgave te bestellen via de site van F.L.H. Bos
ISBN 978-90-811887-1-5
Engels talig, 80 bladzijden met 150 afbeeldingen

 
boekjewaterwijkenwereldwijd

Waterwijken wereldwijd

Waterwijken wereldwijd schetst in woord en beeld de achtergronden en ervaringen van bewoners in tien drijvende woongemeenschappen op drie continenten, en het is tevens een zoektocht naar de mogelijkheden van drijvend wonen in de toekomst.
Een inspirerend boek voor wie zich bezighoudt met ruimtelijke ordening en architectuur in Nederland, én voor iedereen die al op het water woont of daar van droomt.
Auteur Ties Rijcken
Uitgeverij De Republiek
ISBN 978-90-8605-005-5
Nederlands talig, 80 bladzijden met 39 afbeeldingen
Onder andere te bestellen bij BOL

 
boekjeawarisborn

A war is born

Dit boekje gaat over het protest vanwege de extreme hoge liggelden in Groningen.
Een grote stunt was: Een woonschip op de markt voor het gemeentehuis.
ISBN NR : 90 803 485 1-1
Uitgegeven door : St. Uitgeverij Woonboot publicaties
Een uitgave van het Woonschepen Comite Groningen en vanuit hun site te downloaden of tweede hands te koop bij boekwinkeltjes

 
boekjebijdewalbetrokken

Bij de wal betrokken

Een uitgebreid woonomgevingsonderzoek door het WCG. Nauwkeurige beschrijving van de stand van zaken per kanaalvak met situatieschetsen en inrichtingsvoorstellen voor eventueel walgebruik. Het boekje bevat eveneens een adequate beschrijving van het woonschepenbeleid in andere gemeenten anno 1988. Voorzien van nabeschouwing uit 2010.
Een uitgave van het Woonschepen Comité Groningen en vanuit hun site te downloaden.

 
boekjewonenophetwater

Wonen op het Water

Dit fotoboek geeft een fraai tijdsbeeld van de pioniers van het huidige Wonen op het Water in Groningen. In een tijd dat het drinkwater nog per boot door de havendienst bezorgd werd en een elektriciteitsaansluiting niet vanzelfsprekend was. Veel discussies gingen toen al over dezelfde onderwerpen als tegenwoordig. Voorzien van nabeschouwing uit 2010.

Een uitgave van het Woonschepen Comité Groningen en vanuit hun site te downloaden.

 
boekjegeenafbeelding-124x150

Een Eeuw Utrechts Waterwonen

Het ontstaan van het wonen op schepen in de stad Utrecht
Geschreven door Ton Bals
Uitgegeven door het Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg, 1988
Afmetingen: 51 p. + foto’s; 23,5 x 16,5 cm.
Beschrijving: overzicht van 100 jaar wonen op het water in Utrecht, van 1888 tot 1988

 
boekjegeenafbeelding-124x150

Mijn huis op het water, Mijn huis op het land

Boek met onder andere een uitgebreide beschrijving van de woonboot “De Zwerver”. Deze woonboot werd in 1900 gebouwd als rechthoekige ijzeren bak, met een lengte van 20 meter, met houten opbouw. Dat gebeurde in opdracht van de schrijver, die er met zijn gezin op ging wonen. In 1902 werden een ijzeren “kop en kont” aan de bak geklonken, zodat een vorm ontstond die gekopieerd was van een houten turfpraam. Met het schip werden vele tochten gemaakt, waarbij het onder andere dienst deed als reizende werk- en expositieruimte.
Het zeer bijzondere schip is nog steeds in gebruik als woonschip.
Geschreven door W.O.J. Nieuwenkamp
Uitgegeven door N.V. H.P. Leopold’s – ’s Gravenhage 1930
Voor de echte liefhebber nog te verkrijgen in een antiquariaat

 
boekjerosandepolder

Rosandepolder, Wonen op het water

In 1993 is, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Rosande, het boekje Rosandepolder Wonen op het water uitgegeven door de vereniging. Het is gedrukt niet meer verkrijgbaar, maar is wel in pdf-formaat te downloaden (52 MB).
Het boekje vertelt over het ontstaan van dit poldergebied en hoe de plas in de laatste tientallen jaren uitgroeide tot de huidige woonbotenhaven. Het verhaalt over de de bewoners van de woonboten en over het wonen op het water. Te verkrijgen via de site Rosandepolder

 
boekjerosandepolder

Tussen Waal en Gemaal

Geschiedenis van ’t Meertje in Nijmegen
Geschreven door Frieke Hazendonk
Uitgegeven door de woonbootvereniging ’t Meertje, 1999
ISBN 90 9013161 2
Onder Andere te bestellen bij het boekwinkeltjes

De Landelijke Woonboten Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Ommoordseweg 1
3056 JN Rotterdam

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

Bel ons

Telefonisch spreekuur voor leden:
Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur op 06 57681565.

Indien u het antwoordbandje krijgt, kunt u uw boodschap inspreken.
Of stuur een bericht naar dit telefoonnummer via Whatsapp of sms.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl