Nieuwsoverzicht

Zoeken

Omgevingswet

09 februari 2020  -  Wetgeving
De LWO heeft in 2019 met en voor plaatselijke belangenorganisaties voor drijvend wonen enkele bijeenkomsten gehouden over de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1-1-2021. Met name werd er aandacht besteed aan wat voor wonen op het water van belang is.Op deze website is onder de kop 'Vraagbaak' een nieuw thema gehangen: Omgevingswet. Op die plaats zullen we de komende tijd praktische zaken ...

secretaris (v/m) gezocht!

05 december 2019  -  Vereniging
Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid die graag de rol van secretaris op zich wil nemen. Buiten voldoende tijd en computervaardigheid zijn er geen specifieke eisen aan de functie van secretaris. Het bestuur bestaat uit zeven leden die allen een deeltaak op zich nemen. We vergaderen 8-10 keer per jaar in Utrecht. Verder zijn er per jaar twee algemene ledenvergaderingen. De ledenadministratie...

Schoonschip op plaats 45 in de Duurzame 100

11 oktober 2019  -  Algemeen
Na Grachten van Smaragd heeft nu een tweede woonbootinitiatief een plaats veroverd in de Duurzame 100 van 2019. Het is 'Schoonschip', de meest duurzame drijvende woonwijk in Europa. Aan vijf steigers wonen in totaal 46 huishoudens op 30 arken. De arken in het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord zijn volledig energieneutraal, ze wekken met zonnepanelen en warmtepompen eigen energie op, he...

Rechtsbescherming ligplaats komt eraan???

09 oktober 2019  -  Wetgeving
De minister heeft in september 2019 laten weten dat aan het eind van het jaar het wetsvoorstel over de rechtsbescherming van 'ligplaatsen' aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen regelt dat huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming wordt toegekend als aan huurders van woningen op de wal. De LWO zal de volksvertegenw...

Amsterdam verhoogt de precario voor ligplaatsen

09 oktober 2019  -  Algemeen
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de precario voor ligplaatsen voor woonboten in Amsterdam fors verhoogd. Precario is een belasting op het gebruik van gemeentelijke grond of water, bijvoorbeeld ten behoeve van een terras of voor de ligplaats van een woonboot.De afgelopen jaren is de precario al eerder verhoogd. Er is geen wettelijke bescherming tegen dergelijke verhogingen. Precario wordt doo...

De Landelijke Woonboten Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Ommoordseweg 1
3056 JN Rotterdam

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

Bel ons

Telefonisch spreekuur voor leden:
Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur op 06 57681565.

Indien u het antwoordbandje krijgt, kunt u uw boodschap inspreken.
Of stuur een bericht naar dit telefoonnummer via Whatsapp of sms.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl