Nieuwsoverzicht

Zoeken

Het Rijksvastgoedbedrijf in de fout

11 juli 2022  -  Wetgeving
Per 1 juli 2022 geldt voor verhogingen van de lopende huur voor ligplaatsen een maximum. Voor 2022 is dit maximum 3.3%. Deze regeling is onderdeel van de Wet huurbescherming ligplaatsen die op die datum is ingegaan.Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft voor de jaarlijkse indexeringen die ingaan per 1 juli hiermee geen rekening gehouden en een te hoog percentage gerekend. De reden voor de fout li...

Wet Verbeteren van de huurbescherming treedt in werking

21 juni 2022  -  Wetgeving
Wet Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen treedt per 1 juli 2022 in werking.HuurbeschermingDat betekent dat de huurbescherming bij huurbeƫindiging (en erven/verkoop van de woonboot) voor zittende huurders ingaat per 1 juli 2024, door de overgangstermijn van 2 jaar.Voor nieuwe huurcontracten voor ligplaatsen vanaf 1 juli 2022 geldt de huurbescherming wel direct.Huurprij...

Precario

05 mei 2022  -  Wetgeving
Woonbooteigenaren die het niet eens waren met het stijgen van het liggeld voor woonboten in Amsterdam, krijgen geen gelijk van de rechtbank. Op 26 april j.l. heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die een vijftigtal Amsterdamse woonbooteigenaren hadden aangespannen tegen de gemeente Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:2233). Het betreft bezwaar tegen de forse verhoging van de prec...

Huurbescherming ligplaatsen

04 april 2022  -  Wetgeving
Het Ministerie van BZK publiceerde onlangs het volgende bericht op haar website: Woonbooteigenaren met gehuurde ligplaats krijgen meer rechtenNieuwsbericht | 31-03-2022 | 14:23De huur van een ligplaats van een woonboot kan binnenkort alleen nog met een wettelijke opzeggingsgrond opgezegd worden. Als de woonbooteigenaar het daar niet mee eens is, beslist de rechter. Ook krijgen huurders dezelfd...

Wijziging Wetboek in verband met het verbeteren van huurbescherming ligplaatsen

27 januari 2022  -  Wetgeving
Twee jaar nadat het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend staat het nu in week 10 ter plenaire behandeling op de agenda van de Tweede Kamer. De beantwoording van de vragen van de Commissie Binnenlandse Zaken heeft nogal wat tijd gekost. Nadat de Tweede Kamer een besluit heeft genomen over het wetsvoorstel zullen we ingaan op wat de Wet betekent voor woonbootbewoners met een huurovereen...

De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl