Nieuwsoverzicht

Zoeken

Invoering Omgevingswet wordt uitgesteld

03 april 2020  -  Wetgeving
Minister van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de mededeling dat de Omgevingswet niet op de geplande datum van 1 januari a.s. in zal gaan. Als redenen worden genoemd:- De corona-crisis- Het niet tijdig beschikbaar zijn van het noodzakelijke automatiseringssysteem DSO- Enige vertraging in het wetgevingsproces Wat de nieuwe ingangsdatum wordt is nog n...

Algemene Ledenvergadering van 28 maart a.s. gaat niet door!

17 maart 2020  -  Vereniging
Het bestuur van de LWO heeft besloten om de algemene ledenvergadering van zaterdag 28 maart a.s. uit te stellen. Dit besluit hangt samen met de landelijke adviezen en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Omdat het nog niet duidelijk is hoelang de maatregelen nodig zullen zijn, is er nog geen nieuwe datum vastgesteld. Deze datum wordt te zijner tijd on...

Wijziging Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming ligplaatsen

10 maart 2020  -  Wetgeving
Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer Op 6 maart j.l. is het wetsvoorstel ter verbetering van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. Via bijgaande link komt u op de website van de Tweede Kamer en kunt u de betreffende documenten downloaden.

Omgevingswet

09 februari 2020  -  Wetgeving
De LWO heeft in 2019 met en voor plaatselijke belangenorganisaties voor drijvend wonen enkele bijeenkomsten gehouden over de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1-1-2021. Met name werd er aandacht besteed aan wat voor wonen op het water van belang is.Op deze website is onder de kop 'Vraagbaak' een nieuw thema gehangen: Omgevingswet. Op die plaats zullen we de komende tijd praktische zaken ...

secretaris (v/m) gezocht!

05 december 2019  -  Vereniging
Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid die graag de rol van secretaris op zich wil nemen. Buiten voldoende tijd en computervaardigheid zijn er geen specifieke eisen aan de functie van secretaris. Het bestuur bestaat uit zeven leden die allen een deeltaak op zich nemen. We vergaderen 8-10 keer per jaar in Utrecht. Verder zijn er per jaar twee algemene ledenvergaderingen. De ledenadministratie...

De Landelijke Woonboten Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Ommoordseweg 1
3056 JN Rotterdam

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

Bel ons

Telefonisch spreekuur voor leden:
Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur op 06 57681565.

Indien u het antwoordbandje krijgt, kunt u uw boodschap inspreken.
Of stuur een bericht naar dit telefoonnummer via Whatsapp of sms.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl