Nieuwsoverzicht

Zoeken

Nieuwe Publicatie

30 juli 2020  -  Algemeen
Onlangs verscheen er een in eigen beheer opgetekende geschiedenis van de Groninger tjalk Anna Sjoerdina. De geschiedenis van deze tjalk -van zeil- naar motor- tot woonschip- geïllustreerd met foto's wordt in de context van de binnenvaartgeschiedenis beschreven. Voordat zij een ligplaats aan de Dijksgracht in Amsterdam toegewezen kreeg, ging daar een proces aan vooraf met het toenmalige gemeente...

Particulier opdrachtgeverschap

04 juni 2020  -  Wetgeving
Veel nieuwe woonboten worden door de nieuwe eigenaar in overleg met de bouwer ontworpen en gebouwd. We noemen dit particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast worden er woonboten (meestal 'watervilla's' genoemd) ontworpen en gebouwd door projectontwikkelaars, meestal in samenwerking met gemeenten. Deze 'watervilla's' zijn de bekende vierkante dozen die in serie worden gebouwd. Ook deze drijven en ...

Omgevingswet: hoe staat het ermee?

04 juni 2020  -  Wetgeving
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Als nieuwe datum is nu 1 januari 2022 genoemd. Dezelfde invoeringsdatum geldt voor de Wet kwaliteitsborging bouwwerken (Wkb). Deze laatste wet is vooral van belang voor mensen die een nieuwe woonboot willen kopen. Er is ook nog wel weerstand tegen de nieuwe Omgevingswet. Wek geen valse verwachtingen over Omgevingswet Kamerbrief Kamerbrief...

Corona ALV

03 juni 2020  -  Vereniging
Vanwege de corona is de algemene ledenvergadering die gepland stond op 28 maart uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer vergaderen weer kan. Het bestuur denkt nu aan een combinatie in november van de jaarvergadering en de begrotingsvergadering.Volgens de statuten moeten de jaarstukken over 2019 vóór 1 juli 2020 worden behandeld door de ALV. Dit lukt door overmacht dus niet. De betreffende...

Invoering Omgevingswet wordt uitgesteld

03 april 2020  -  Wetgeving
Minister van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de mededeling dat de Omgevingswet niet op de geplande datum van 1 januari a.s. in zal gaan. Als redenen worden genoemd:- De corona-crisis- Het niet tijdig beschikbaar zijn van het noodzakelijke automatiseringssysteem DSO- Enige vertraging in het wetgevingsproces Wat de nieuwe ingangsdatum wordt is nog n...

De Landelijke Woonboten Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

Bel ons

Telefonisch spreekuur voor leden:
Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur op 06 57681565.

Indien u het antwoordbandje krijgt, kunt u uw boodschap inspreken.
Of stuur een bericht naar dit telefoonnummer via Whatsapp of sms.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl