Over LWO

De Landelijke Waterwoon Organisatie (LWO) is een belangenvereniging van woonbootbewoners die tot doel heeft wonen op het water mogelijk, aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Wonen op het water is een erkende woonvorm, maar die beleidsopvatting beperkt zich helaas voornamelijk tot het papier. In werkelijkheid worden woonbootbewoners nog steeds geconfronteerd met uitsterfbeleid, opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Nieuwe landelijke wetgeving en aanpassing van lokale regelgeving kan hierin verbetering brengen.

Dat gaat niet vanzelf. Dat doet de LWO samen met haar leden. Wordt lid en steun de LWO. U kunt zich hier aanmelden.

De LWO tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

icoon-thumb-up

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is de kerntaak van de LWO. Het LWO bestuur behartigt de bovenlokale belangen. De behartiging van de lokale belangen ligt bij de lokale organisaties met (desgewenst) ondersteuning van de LWO. Op beide fronten wordt ondersteuning geboden door deskundige leden en professionals.

icoon-bullhorn

Informatie en communicatie

De LWO maakt informatie over wonen op het water toegankelijk. Er is veel informatie over waterwonen binnen de LWO, maar ook bij de overheid, zusterorganisaties als de FVEN, vakbladen en commerciële partijen als juristen, makelaars, adviseurs. Daarbij wordt regelgeving lokaal op verschillende manieren geïnterpreteerd en gecombineerd. De LWO brengt deze informatie samen op haar website. De communicatie binnen de organisatie en tussen de LWO en haar omgeving zorgt voor een stevig netwerk dat beschikbaar is als het nodig is.

icoon-road

Ondersteuning

Leden kunnen rekenen op deskundige ondersteuning door de LWO als er problemen zijn met hun ligplaats of woonboot. De ondersteuning vindt plaats door het bestuur, deskundige leden en professionals. Op de ledenpagina is informatie beschikbaar en ondersteunen leden elkaar door het uitwisselen van ervaringen. De leden blijven wel zelf verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende bijstand, bijvoorbeeld voor het inschakelen van hun rechtsbijstandverzekering.

icoon-camera

Beeldvorming

Waterwonen is een waardevolle woonvorm met toekomst, maar woonboten worden nogal eens als een probleem ervaren. De LWO stimuleert een positieve beeldvorming door vernieuwende en succesvolle projecten onder de aandacht te brengen. Het is belangrijk dat stakeholders de kwaliteiten van waterwonen zien. De positieve beeldvorming is ook een inspiratiebron voor vernieuwende lokale initiatieven.


LWO bestuur

Laurens Klappe – Voorzitter

Will van Summeren – Penningmeester

Berry van de Grift

Jan Marijt

De statuten

De Landelijke Waterwoon Organisatie (LWO) is een belangenvereniging van woonbootbewoners die tot doel heeft wonen op het water mogelijk, aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Wonen op het water is een erkende woonvorm, maar die beleidsopvatting beperkt zich helaas voornamelijk tot het papier. In werkelijkheid worden woonbootbewoners nog steeds geconfronteerd met uitsterfbeleid, opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Nieuwe landelijke wetgeving en aanpassing van lokale regelgeving kan hierin verbetering brengen.

Dat gaat niet vanzelf. Dat doet de LWO samen met haar leden. Wordt lid en steun de LWO. U kunt zich hier aanmelden.
De statuten van onze vereniging vindt u hier.

De LWO tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

 

De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl