Participatie

Mogelijkheden tot participatie


Naam: Raadsleden participatie  Download
Type: pdf
Grootte: 307 kB
 


Naam: Handreiking participatie  Download
Type: pdf
Grootte: 2.56 MB
 


Naam: Voorbeeld participatie verordening  Download
Type: docx
Grootte: 18 kB
 


Naam: participatie georganiseerd door private partijen  Download
Type: pdf
Grootte: 4.66 MB
 

Webinars en webcolleges over participatie

In deze webcolleges en webinars vertellen deskundigen over participatie. Hoe is participatie geregeld in de Omgevingswet? Hoe werkt dit in de praktijk?

Webcollege Participatie: motie-Nooren

Begin 2020 is in de Eerste Kamer de motie-Nooren c.s. aangenomen. Als gevolg hiervan is de motiveringsplicht voor participatie uitgebreid. In dit webcollege vertelt Margit Koesoemo Joedo, omgevingsmanager Omgevingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wat dit voor u als gemeente, provincie of waterschap betekent.

De motie Nooren houdt ook motiveringsplicht in voor decentrale overheden over het eigen participatiebeleid. De uitwerking van de motie landt via het Invoeringsbesluit, als regel in het Omgevingsbesluit.

De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl