Woonboot magazines

Woonbootmagazine verscheen in 1993 voor het eerst

Het eerste landelijk verschijnende blad dat zich geheel richtte op wonen op het water was op initiatief van de LWO opgezet. Er was niet alleen behoefte aan goede communicatie met de leden over de vereniging. Ook wilde men proberen een groter publiek te informeren over het wel en wee van wonen op het water. Dat was de reden om een glossy magazine op te zetten op journalistieke leest geschoeid. Geen veredelde nieuwsbrief maar een serieus blad dat gezien mocht worden, zowel inhoudelijk als visueel.

Om te voorkomen dat het financiële risico bij de LWO en haar leden kwam te liggen, werd een aparte stichting Uitgeverij Woonboot Publicaties (SUWP) opgericht. LWO-leden kregen met korting het blad thuis en er is in de beginjaren nog geprobeerd om via de losse verkoop meer inkomsten te genereren.

Wie alle jaargangen doorbladert, kan niet anders dan concluderen dat wonen op het water een rijkgeschakeerd palet kent. Wonen op het water is fantastisch, maar kent ook altijd haar mindere kanten. Woonbootmagazine vormt daar een indrukwekkende en historische weerslag van. Gedonder met regelgeving, maar vooral de mooie kanten van wonen op het water in alle verscheidenheid, kregen ruime aandacht. Ook de technische verhalen variërend van staal bikken tot de aanleg van warmtepompen oogstten veel waardering.

De laatste jaren nam het aantal abonnees helaas snel af en stonden ook de advertentie-inkomsten onder druk. Dat maakte het onverantwoord om op onafhankelijke journalistieke wijze het blad voort te zetten. De SUWP wilde echter niet dat Woonbootmagazine van de aardbodem zou verdwijnen. Bij het Maritiem Museum in Rotterdam zijn alle papieren edities bewaard. En ook de Koninklijke Bibliotheek heeft alle papieren edities in de collectie, evenals de digitale bestanden maar het zal nog geruime tijd duren voordat die online beschikbaar komen.

Omdat de wens bestond om de jaargangen meteen toegankelijk te krijgen, is met de LWO besloten dat alle uitgaven van Woonbootmagazine via de website van de LWO gratis zijn door te bladeren en te raadplegen. Woonbootmagazine is een monument in de geschiedenis van wonen op het water in Nederland en het blijft belangrijk om die geschiedenis te koesteren, ter lering maar vooral ook ter vermaak.

Namens de voormalige redactie,
Klaas Koetje.

Zoek in de magazines

 

De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl