Algemene ledenvergadering: zaterdag 21 november in Utrecht

Algemene ledenvergadering: zaterdag 21 november in Utrecht

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Het zijn spannende tijden voor de LWO. Het bestuur is druk bezig met de veranderingen in de wetgeving en het uitvoeren van het in juli goedgekeurde vernieuwingsplan. Meer uitwisseling met leden is daarbij een speerpunt en daartoe wordt bijvoorbeeld ingezet op een grotere opkomst bij de ledenvergaderingen, het gebruik van e-mail en op interactie via de nieuwe website.

De eerstvolgende ledenvergadering is op
zaterdag 21 november a.s. van 14.00 – 17.00 uur
Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw
(agenda aan het eind van deze brief)

We kijken tijdens deze vergadering vooral vooruit. Naast een aantal formele agendapunten wordt een verbeterplan voorgelegd dat is opgesteld n.a.v. het doorlichten van de financiële administratie van 2013 en 2014, we geven een toelichting op actuele ontwikkelingen in woonbotenland en we presenteren de nieuwe website met interactieve diensten.

We hopen op een grote opkomst, zodat we samen met u aan de toekomst van de LWO kunnen werken. Als u er de 21ste niet bij kunt zijn nodigen we u van harte uit om suggesties te doen voor zaken waarvoor u een volgende keer wel zou komen! Dat kan per e-mail aan owl.[antispam].@lwoorg.nl.

De nieuwe website: een platform voor waterwonen

Half november komt de nieuwe website op internet. De website is een platform voor
belangstellenden, woonbootbewoners en uiteraard voor leden van de LWO. Woonbootbewoners wonen over het hele land verspreid, maar ze hebben dezelfde passie en staan vaak voor dezelfde uitdagingen en problemen. Op de website kunnen de leden en lokale organisaties kennis en ervaring uitwisselen en contact met elkaar leggen. Het bestuur en experts brengen de ontwikkelingen op landelijk gebied in. Zo ontstaat een ontmoetingsplaats met actuele informatie.

Het openbare deel van de website is de etalage van de LWO met actueel nieuws, informatie over de LWO, veel gestelde vragen, een fotogalerij en de lokale verenigingen op een kaart van Nederland. De LWO laat daar zien wat ze doet en geeft haar mening. Leden kunnen inloggen op een ledenpagina. Daar kunnen ze een eigen blog bijhouden, een forum bezoeken en gebruik maken van advertenties voor vraag&aanbod. Lokale organisaties kunnen ook een blog bijhouden en zo iedereen op de hoogte houden van lokale ontwikkelingen.

Lijkt het u leuk om iets te doen op de website? Dan kunt u zich nu al aanmelden. U kunt een eigen blog bijhouden, antwoord geven op vragen in het forum en foto’s insturen. Er zijn ook een aantal ‘moderators’ nodig, die leden helpen en de spelregels op de blogs en forums bijhouden. Zij zijn de spil van het platform voor de leden. Zin om een bijdrage te leveren? Stuur dan een bericht naar owl.[antispam].@lwoorg.nl en we nemen contact met u op. Dan maken we er samen een mooi platform van!

Inloggen op de ledenpagina

De leden waarvan we het emailadres hebben, ontvangen binnenkort een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunnen zij op de ledenpagina inloggen en gebruik maken van de nieuwe diensten op de website. De LWO wil in de nabij toekomst ook meer gebruik gaan maken van e-mail, vanwege de kosten en om de leden beter te informeren. De leden waarvan we nog geen emailadres hebben, ontvangen een brief met de oproep om hun emailadres door te geven. Dat kan door een e-mail met uw naam en lidnummer of adres te sturen aan nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl. De leden die dat doen ontvangen dan binnenkort ook een gebruikersnaam en wachtwoord voor de ledenpagina.

Woonboot Magazine

Temidden van alle vernieuwingen zijn er ook ontwikkelingen rond Woonboot Magazine. Bij uw contributie is een abonnement op Woonboot Magazine inbegrepen en dit houden wij graag zo. Woonboot Magazine wordt uitgegeven door de Stichting Uitgeverij Woonboot Publicaties (SUWP). Deze stichting vaart de laatste anderhalf jaar een eigen koers, los van de LWO. Ondanks uitvoerig overleg tussen LWO en SUWP is gebleken dat de SUWP deze koers wenst voort te zetten. Door deze koerswijziging zijn nieuwe afspraken tussen LWO en SUWP nodig. Het bestuur van de LWO is in overleg met het bestuur van de SUWP over nieuwe afspraken. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond maar wij informeren u tijdens de ledenvergadering graag over de stand van zaken.

Kortom, er gebeurt veel en we denken graag samen met u verder over de toekomst. We hopen dus op een grote opkomst in de Jaarbeurs!

Het bestuur

Max Noordhoek (voorzitter)
Liesbeth Koning (secretaris)
Gery Zeilstra (penningmeester)
Tonnie Ramstijn
Bouke Veltman

Agenda ledenvergadering LWO
zaterdag 21 november 2015
Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw
14.00 – 17.00 uur
Inloop vanaf 13.30 uur, borrel na afloop

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag ledenvergadering van 4 juli 2015
3. Presentatie nieuwe website
4. Financiën
a. Verslag kascontrolecommissie over 2013 en 2014
b. Verbeterplan op basis van controle financiële administratie 2013 en 2014 door Peter Welschen
c. Jaarrekening 2013 en décharge bestuur
d. Jaarrekening 2014 en décharge bestuur
e. Benoeming kascontrolecommissie over 2015
f. Vaststellen contributie en begroting 2016
5. Woonboot Magazine
6. Actuele zaken
7. Rondvraag en sluiting

Aanmelden en/of vergaderstukken opvragen gaarne via owl.[antispam].@lwoorg.nl. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel handig voor de organisatie. De vergaderstukken zijn ter vergadering ook beschikbaar.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl