Bericht voor leden die hun ligplaats huren van het Rijksvastgoedbedrijf

Bericht voor leden die hun ligplaats huren van het Rijksvastgoedbedrijf

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Het Rijksvastgoedbedrijf RVB (voorheen RVOB, Domeinen) is al enkele jaren bezig een nieuw huurcontract voor ligplaatsen van woonschepen in te voeren. De huurprijs gaat hierbij flink omhoog. Er worden drie tarieven gehanteerd: basis, verhoogd en verhoogd+. Lang niet iedereen heeft dit nieuwe contract of de nieuwe tarieven geaccepteerd.

Het RVB is begonnen om tegen deze groep maatregelen te nemen. Het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn stuurt brieven waarin gedreigd wordt met het starten van een gerechtelijke procedure om te komen tot een nieuwe huurprijs.

Een aantal leden heeft ons al bericht dat zij een dergelijke brief hebben ontvangen. Het bestuur van de LWO onderzoekt op dit moment samen met een aantal betrokkenen en enkele adviseurs op welke wijze de LWO haar leden het beste kan adviseren en bijstaan.

Wanneer u tot de groep behoort die tot nu toe het nieuwe huurcontract niet heeft getekend en wanneer u prijs stelt op advies/bijstand van de LWO meldt u zich dan zo spoedig mogelijk bij de LWO via het mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl onder vermelding van ‘RVB’.

De LWO organiseert op donderdagavond 14 januari a.s. een overlegavond voor direct betrokkenen. Adres: kantoorboot ‘Boulotte’; Vaartscherijnstraat t.o. nummer 48 te Utrecht. Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom! Graag aanmelden via owl.[antispam].@lwoorg.nl

 


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl