Bericht voor woonbootbewoners Provincie Zuid-Holland

Bericht voor woonbootbewoners Provincie Zuid-Holland

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

De provincie wil de Vaarwegenverordening wijzigen en het beleid rond ligplaatsen veranderen. U kunt tot en met dinsdag 19 mei 2015 bij het provinciebestuur uw mening geven over deze wijzigingen. LWO kan u helpen om onduidelijkheden te verduidelijken en met het op papier zetten van uw mening. Neem hiertoe contact op via het contactformulier.

Meer informatie vindt u op de site:

http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/ontwerp/

 

Ook vindt u hieronder enkele bijbehorende stukken:

wijzigingbeleidsregelontheffingenligplaatsen

Vaarwegenverordening Zuid Holland

ontwerpvaarwegenverordeningzuid-holland2015

bijlagebijdevaarwegenverordeningzuid-holland

Beleidsregel_ontheffingen_ligplaatsenbeleid_inclusief_toelichting 2013


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl