Corona ALV

Corona ALV

Geplaatst op 03-06-2020  -  Categorie: Vereniging

Vanwege de corona is de algemene ledenvergadering die gepland stond op 28 maart uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer vergaderen weer kan. Het bestuur denkt nu aan een combinatie in november van de jaarvergadering en de begrotingsvergadering.
Volgens de statuten moeten de jaarstukken over 2019 vóór 1 juli 2020 worden behandeld door de ALV. Dit lukt door overmacht dus niet. De betreffende vergaderstukken staan nu op de ledenpagina van de website. Na inloggen kunnen de leden deze bekijken. Ook de tekst van de nieuwe statuten zoals het bestuur deze aan de leden wil voorleggen kunt u hier vinden.
Schriftelijke reacties op deze stukken zijn welkom (owl.[antispam].@lwoorg.nl). De vaststelling vindt plaats op de eerstvolgende ALV.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl