De LWO zoekt vers bloed….

De LWO zoekt vers bloed….

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Bestuursvacatures


Na een lange staat van dienst neemt Gery Zeilstra in maart 2018 afscheid. De LWO zoekt daarom een nieuwe penningmeester voor de vereniging. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, doet de betalingen en legt jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van de LWO. Voor deze functie wordt gezocht naar een LWO-lid dat ervaring heeft met het voeren van een boekhouding (voor een vereniging of bedrijf). De penningmeester vormt met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van de LWO, er wordt op regelmatige basis vergaderd. De maximale vrijwilligersvergoeding is van toepassing.
Ook zoekt de LWO een nieuwe secretaris. Liesbeth Koning neemt volgend jaar eveneens afscheid van het bestuur van de LWO, omdat zij niet meer in een drijvende woning woont. Wie neemt haar functie over? De secretaris maakt de agenda, stuurt deze rond met de bijbehorende stukken, regelt de ledenvergaderingen en voert de correspondentie namens het bestuur. Ervaring is niet vereist, een kandidaat krijgt een inwerkperiode. De secretaris vormt met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de LWO, er wordt op regelmatige basis vergaderd. De maximale vrijwilligersvergoeding is van toepassing.

 

Kascontrolecommissie


Daarnaast zoekt de LWO twee leden voor de kascontrolecommissie. Deze commissie onderzoekt de gevoerde boekhouding van het afgelopen jaar en rapporteert aan de ledenvergadering. De commissie komt één of twee keer per jaar bijeen. Ervaring met het voeren en controleren van een boekhouding (van een vereniging of bedrijf) verdient de voorkeur.
Heeft u belangstelling voor bovenstaande functies of wilt u meer weten over de mogelijkheden om u nuttig te maken voor de LWO? Stuur een mailtje met uw naam, adres en telefoonnummer naar:
ruutseb.[antispam].@lwoorg.nl Het bestuur neemt contact op met u. Bellen kan ook: 06 – 57681565.

 

Redactieleden


We zouden de nieuwsbrief (met als spin-off ook de website) graag van wat nieuw elan willen voorzien. Leuke, verrassende columns, meer variatie en diepgang in artikelen, af en toe een goede foto of illustratie. De ambitie is de nieuwsbrief 4 x per jaar te laten verschijnen. We zoeken hiervoor enkele redactieleden. Mensen die kunnen schrijven, redigeren, interviewen, tekenen of fotograferen. Een vormgever die het geheel mooi kan opmaken is ook welkom. We zoeken vooral mensen met enthousiasme en met ideeën. De tijd die het vraagt per nummer varieert van wat je er zelf in wilt steken. Ga uit van 1 tot 1,5 dag per nummer.
Een vergoeding kunnen we niet bieden, behalve reiskosten als dat voor interviews echt noodzakelijk is. We overleggen via mail en/of telefoon.
Interesse? Meld je even bij Frank Heijster, via ruutseb.[antispam].@lwoorg.nl

 


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl