Hoogheemraadschap Delfland gaat de peilbesluiten aanpassen

Hoogheemraadschap Delfland gaat de peilbesluiten aanpassen

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Het hoogheemraadschap van Delfland stelt binnenkort een nieuw peilbesluit vast. Wanneer u met uw woonboot in het gebied van Delfland ligt kan het vervolg van dit bericht voor u van belang zijn.

Het hoogheemraadschap van Delfland is beheerder van het water voor het Delflandse beheergebied. Delfland bepaalt welke waterpeilen nodig zijn voor de sloten, vaarten en singels. Om dit te bepalen wordt onderzoek gedaan en wordt aan belanghebbenden gevraagd om hierin mee te denken.
De waterpeilen worden uiteindelijk vastgelegd in zogenaamde peilbesluiten. Momenteel is Delfland bezig met het uitvoeren van onderzoek voor het peilbesluit van de Delflandse boezem.maps-delfland


maps-delfland-300x296Mogelijk ondervind u knelpunten bij het huidige waterpeil van de boezem of zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op het waterpeil van de boezem. Wanneer u problemen hebt met het huidige waterpeil of wanneer u problemen verwacht wanneer het waterpeil in de toekomst hoger of lager wordt dan kunt u dit melden bij de LWO lwo@lwoorg.nl  of rechtstreeks bij het Hoogheemraadschap loket@hhdelfland.nl ter attentie van de heer S. Riemersma).

Door het hele gebied van Delfland heen loopt het zogenaamde boezemstelsel. Dit is een stelsel van de grote vaarten en kanalen (zoals de Schie in Delft, de Vliet in Voorburg en de Gaag in Schipluiden) en ook vele kleine sloten (zoals in het Westland). Deze watergangen zijn alle met elkaar verbonden en worden op een vast waterpeil gehouden. Dit noemen we het boezempeil, het staat op 43 centimeter onder NAP. Als in natte omstandigheden het water in de boezem stijgt, wordt dit door zes boezemgemalen uitgemalen op het buitenwater. Als het peil in de boezem zakt, kan er water worden aangevoerd uit het Brielse Meer. Dit gebeurt via een lange leiding die onder de Nieuwe Waterweg ligt. Het waterpeil is belangrijk voor uiteenlopende functies in het gebied
zoals scheepvaart, landbouw, oude funderingen, groen, natuur, archeologie etc. Door veranderende omstandigheden (denk aan bodemdaling, ruimtelijke ontwikkelingen of veranderende wensen t.a.v. het waterpeil) kan het nodig zijn het boezempeil aan te passen.

Meer weten over Delfland?
Abonneer u op de elektronische nieuwsbrief via www.hhdelfland.nl (onderaan de pagina ).


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl