Huur van zonnepanelen op woonboten

Huur van zonnepanelen op woonboten

Geplaatst op 18-07-2019  -  Categorie: Algemeen

Eén van onze leden meldde ons dat veel verhuurders van zonnepanelen woonboten hiervan uitsluiten. We hebben telefonisch en via bezoek aan diverse websites geprobeerd meer zicht te krijgen op de redenen voor deze uitsluiting.

Wij kregen de volgende redenen te horen:

    Om de huurprijs laag te houden wordt de verhuur van zonnepanelen alleen gedaan in standaard situaties. Is het dak meer complex, waardoor er maatwerk geleverd moet worden, dan doet men het niet. Woonboten worden tot de meer complexe situaties gerekend.
    De verhuurder levert de huurpanelen via een installateur die alleen eenvoudige klussen aankan. Woonboten worden hiertoe niet gerekend. Waarschijnlijk speelt ook hierbij de huurprijs een rol.
    De verhuurder is verantwoordelijk voor een goede werking van het systeem. Men meent dat de storingsgevoeligheid bij woonboten groter is dan bij woningen op het land.


Er zijn verhuurders die de uitsluiting van woonboten in hun algemene voorwaarden noemen. Niet bij alle aanbieders zijn deze voorwaarden gemakkelijk te vinden.

Bij onze rondgang (die niet volledig was) meldde Hallostroom dat zij ook aan woonboten verhuurt, mits dit technisch uitvoerbaar is. Deze eis geldt echter ook voor woningen.
Ook Nuon gaf aan zonnepanelen op woonboten te verhuren, ondanks dat in hun algemene voorwaarden sprake is van verhuur op onroerend goed.
De verhuur van zonnepanelen op varende schepen wordt niet gedaan. Het met onbekende bestemming kunnen vertrekken is hierbij het argument.

Oproep: mocht u ervaring hebben met het huren van zonnepanelen op uw boot (of het niet slagen hierin) dan horen we dit graag via owl.[antispam].@lwoorg.nl


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl