Huurcontract Provincie Noord-Holland

Huurcontract Provincie Noord-Holland

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 2 februari j.l. een nieuw huurcontract en nieuwe tarieven vastgesteld voor een ligplaats voor woonboten in water dat bij de Provincie in beheer is.

De LWO is om advies gevraagd bij de ambtelijke voorbereiding van het huurcontract. Onze opmerkingen en adviezen zijn voor een groot deel overgenomen. Het contract zoals het nu is vastgesteld biedt meer zekerheden voor de waterbewoners dan we in veel andere contracten zien.

De tarieven zijn vastgesteld op basis van taxaties. Tegen dit systeem, dat ook door het Rijksvastgoedbedrijf wordt gebruikt, heeft de LWO een aantal bezwaren. We hebben deze bezwaren vooraf aan de Provincie gemeld.

Binnenkort zal de Provincie Noord-Holland deze contracten aanbieden aan haar huurders. Voor vragen over deze contracten of over de tarieven kunt u contact opnemen met de LWO via het vragenformulier op deze website of rechtstreeks via owl.[antispam].@lwoorg.nl


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl