Hypotheek voor woonboten op particuliere ligplaatsen

Hypotheek voor woonboten op particuliere ligplaatsen

Geplaatst op 26-05-2019  -  Categorie: Algemeen

rabobankDe Rabobank heeft haar beleid voor de verstrekking van woonboothypotheken landelijk verder uniform gemaakt en aangescherpt.
Een belangrijk punt is dat de Rabobank alleen nog financiert wanneer het een ligplaats van een overheid betreft. Voor woonboten op ligplaatsen van particuliere eigenaren (bijvoorbeeld in jachthavens) verstrekt de Rabobank geen hypotheek meer.
Dit betreft ongeveer 5% van het totale aantal ligplaatsen.

De Rabobank geeft hiervoor de volgende reden. De ligplaats is bij de financiering voor de bank juridisch het minst zekere deel. De zekerheid die een ligplaatsvergunning of een huurcontract biedt is niet hoog. Wanneer het huurcontract wordt opgezegd of niet overdraagbaar is op een volgende eigenaar, is de boot praktisch onverkoopbaar. De terugbetaling van het geleende bedrag komt dan in gevaar. Dit risico geldt voor iedere ligplaats. De Rabobank is van mening dat dit risico bij ligplaatsen van overheden kleiner is dan bij ligplaatsen van particulieren. Dit laatste risico wenst men niet te lopen.

Er is een wet in voorbereiding die huurbescherming voor ligplaatsen regelt. Het wetsontwerp ligt nu ter advisering bij de Raad van State. Indien in deze wet de bescherming voor alle ligplaatsen hetzelfde wordt, zou het beleid van de Rabobank kunnen wijzigen. Op dit moment is dit echter nog niet het geval.

De LWO is uiteraard tegen de inperking van de financieringsmogelijkheid voor eigenaren van drijvende woningen, bedoeld om ter plaatse te functioneren en van varende woonboten die een vaste ligplaats hebben. De LWO heeft de Rabobank dit ook laten weten.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl