ING STOPT MET WATERVILLA HYPOTHEKEN (UPDATE2)

ING STOPT MET WATERVILLA HYPOTHEKEN (UPDATE2)

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

De ING stopt per 1 oktober met de zogenoemde watervilla-hypotheek. Hiermee valt de grootste speler in deze markt weg. Volgens ING wordt de dienstverlening aan bestaande klanten gehandhaafd. Op de website van de ING staat deze hypotheek overigens nog prominent vermeld.

ING was destijds baanbreker met de watervilla-hypotheek en heeft veel voor het waterwonen betekend en ook bijgedragen aan een andere beeldvorming over wonen op het water. Of andere spelers zich op deze niche-markt gaan begeven en hoe zij dat gaan doen, dat is de LWO nog niet duidelijk. Vast staat dat de Rabobank woonschepen blijft financieren, tot 90% van de marktwaarde.

 

Wonen op het water is voor velen een droom en met het groeiend aantal mogelijkheden om op het water te wonen, komt die droom voor steeds meer mensen onder handbereik. In Amsterdam en Rotterdam gaat een aantal grote waterwoonprojecten van start en- net als walwoningen- het aantal verkopen van woonschepen en waterwoningen zit in de lift. Ook voor varende schepen worden hier en daar meer ligplaatsen gecreëerd. Daarom is het voor de LWO onbegrijpelijk dat de ING deze beslissing heeft kunnen nemen. De ING stelt daarentegen dat deze markt om specialisten vraagt en daarom niet meer bij ING past. ‘Het is moeilijke materie, onder meer vanwege de juridische discussies. Er blijft wel expertise bij de ING, want voor de bestaande klanten verandert er niets.’

ING heeft dus niet de behoefte deze hypotheekportefeuille te verkopen, maar waarom wordt er dan nog breed geadverteerd als de stekker er over een half jaar uit gaat?

Volgens de ING is het besluit bewust nu al bekend gemaakt, zodat andere partijen de mogelijkheid hebben om in het gat te springen. De ING ziet dan ook niet dat haar beslissing tot imagoschade kan leiden voor waterwonen in breedst mogelijke zin of dat arken onverkoopbaar worden. Hoewel er niet zoiets als een zorgplicht bestaat, er is ook geen autoriteit die het besluit van de ING kan sanctioneren. ‘ING gaat zeer zorgvuldig om met de belangen van de bestaande klanten. Er zullen ook geen afwijkende rentetarieven worden berekend bij herziening van de rente of afwijkende voorwaarden worden ingevoerd. Bestaande klanten hoeven zich geen zorgen te maken, want voor hen verandert er niets.’

ING heeft overigens wel eerder dan gewenst de publiciteit moeten zoeken. De tussenpersonen waren al een paar weken geleden ingelicht, maar die hebben op hun beurt hun klanten geïnformeerd. Kennelijk had de ING daar niet op gerekend. Het heeft alsnog twee weken geduurd eer ING openheid van zaken gaf en ook pas nadat de LWO daarom had gevraagd.

LWO heeft op 5 februari met ING gesproken. Doordat het nieuws nu toch op straat ligt, zal de bank wel iets moeten laten weten aan de waterbewoners. Volgens ING zullen de ING-hypotheekgevers binnen twee of drie weken een brief ontvangen, dat is dus uiterlijk 26 februari. Zodra deze brief bij LWO-leden is bezorgd, zal verder op deze zaak worden ingegaan.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl