Ontwerpwetsvoorstel voor verlenging maximale jaarlijkse huurstijging vrije sector naar Raad van State

Ontwerpwetsvoorstel voor verlenging maximale jaarlijkse huurstijging vrije sector naar Raad van State

Geplaatst op 23-01-2024  -  Categorie: Wetgeving

Volkshuisvesting Nederland Actueel Nieuws
Nieuwsbericht | 19-01-2024 | 15:01


De ministerraad heeft ingestemd met het voorleggen aan de Raad van State van het ontwerpwetsvoorstel van minister Hugo de Jonge om voor nog eens drie jaar een maximale jaarlijkse huurverhoging te hanteren in de vrije sector. Het voorstel houdt in dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1%. Die verlenging moet ingaan vanaf 1 mei 2024 en geldt dan tot 1 mei 2027.


Noodzaak maximum blijft
De maximering van de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector geldt sinds 1 mei 2021 en werd geregeld met het initiatiefwetsvoorstel van voormalig Tweede Kamerlid Nijboer. Vóór mei 2021 zat er geen grens aan de jaarlijkse verhogingen in de vrije sector. Doordat deze grens ontbrak en vanwege de schaarste op woningmarkt, werden huurders   geconfronteerd met grote huurstijgingen. Uit evaluatie van de initiatiefwet (2023) bleek dat de noodzaak om de toegestane jaarlijkse huurverhoging te maximeren, nog steeds aanwezig is. Daarom heeft minister De Jonge het wetsvoorstel om de maximering te verlengen voorbereid. Onderdeel van het voorstel is om de noodzaak voor de maximering na (bijvoorbeeld) twee jaar opnieuw te evalueren.


Zekerheid over woonlasten
Huurcontracten in de vrije sector worden zonder verlenging na 1 mei 2024 niet meer beschermd tegen excessieve huurprijsstijgingen. Met de maximering wil de minister huurders in de vrije sector langer meer zekerheid geven over hun woonlasten en de betaalbaarheid daarvan.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl