Oproep. Meld uw ervaringen met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf RVOB)

Oproep. Meld uw ervaringen met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf RVOB)

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Woonbootbewoners die in Rijkswater liggen worden sinds enkele jaren geconfronteerd met nieuwe, veel hogere, huurprijzen voor hun ligplaats. Pogingen om via een juridische procedure hierover een uitspraak te krijgen zijn nog niet gelukt omdat het Rijksvastgoedbedrijf niet bereid is tot procederen.
Ondertussen wordt de nieuwe regeling wel uitgevoerd. Over de wijze van uitvoering krijgt de LWO toenemend negatieve signalen. Het gaat daarbij over de inhoud van contracten met soms vreemde bepalingen, de wijze waarop de overgang naar een nieuwe huurder plaatsvindt, de wijze van bepaling of men in het verhoogde of verhoogde+ tarief wordt ingedeeld en dergelijke.

De LWO wil graag een compleet beeld krijgen van deze uitvoeringspraktijken. U kunt ons helpen door uw ervaringen aan ons te melden via het mailadres van de LWO: owl.[antispam].@lwoorg.nl. Vermeld in de mail in het kort wat uw ervaringen en problemen zijn. Stuur nog geen documenten mee. Zo nodig nemen we hierover apart contact op.

Via de rubriek ‘ledenberichten’ houden we iedereen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

LWO Bestuur – 7 september 2015


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl