Rechtsbescherming ligplaats komt eraan???

Rechtsbescherming ligplaats komt eraan???

Geplaatst op 09-10-2019  -  Categorie: Wetgeving

De minister heeft in september 2019 laten weten dat aan het eind van het jaar het wetsvoorstel over de rechtsbescherming van 'ligplaatsen' aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen regelt dat huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming wordt toegekend als aan huurders van woningen op de wal. De LWO zal de volksvertegenwoordiging op tijd bijpraten over de stand van zaken en eventueel 'voortschrijdend inzicht'. Het wetsvoorstel is al zo'n drie jaar oud en onder invloed van de rechtspraak en andere ontwikkelingen kan de tekst van het wetsvoorstel aanpassing behoeven. De LWO zal in ieder geval de Wet verduidelijking voorschriften woonboten, inwerking getreden op 1 januari 2018, naast het wetsvoorstel voor de huurbescherming leggen.
Wilt u ook uw standpunt duidelijk maken?
Het wetsvoorstel vindt u hier: internetconsultatie
Stuur uw commentaar naar: lwoATlwoorg.nl onder vermelding van 'standpunt wetsvoorstel huurbescherming'


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl