secretaris (v/m) gezocht!

secretaris (v/m) gezocht!

Geplaatst op 05-12-2019  -  Categorie: Vereniging

Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid die graag de rol van secretaris op zich wil nemen. Buiten voldoende tijd en computervaardigheid zijn er geen specifieke eisen aan de functie van secretaris.
Het bestuur bestaat uit zeven leden die allen een deeltaak op zich nemen. We vergaderen 8-10 keer per jaar in Utrecht. Verder zijn er per jaar twee algemene ledenvergaderingen. De ledenadministratie is uitbesteed. Deze verzorgt ook de verzending per mail en post van berichten aan de leden. Daarnaast is er een webmaster die het websitebeheer doet.

We zoeken iemand die:

  • De analoge en digitale post behandelt;
  • Binnenkomende mail beantwoordt en/of doorstuurt aan degene die een eventueel antwoord heeft op de binnenkomende vraag of vragen;
  • Jaarlijks, aan het begin van het jaar, het jaarverslag van het voorgaande jaar opstelt voor de algemene ledenvergadering;
  • De bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen (kort) notuleert;
  • Zorgt voor de archivering van relevante correspondentie en van verslagen;
  • In overleg deelneemt aan externe overleggen van de Vereniging.

Door deze werkzaamheden leert de secretaris de ontwikkelingen in woonbotenland goed kennen. Als (dagelijks) bestuurslid heeft de secretaris een duidelijke stem in het beleid van de vereniging. Aan deze functie is een vrijwilligersvergoeding gekoppeld.

Lijkt het je leuk om met een groep enthousiaste mensen de belangen van drijvend wonen te behartigen, stuur dan een mail naar lwo mailen
De voorzitter en de huidige secretaris zijn graag bereid tot het geven van verdere informatie. Ook dit contact kan gelegd worden via lwo mailen


De Landelijke Woonboten Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Ommoordseweg 1
3056 JN Rotterdam

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

Bel ons

Telefonisch spreekuur voor leden:
Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur op 06 57681565.

Indien u het antwoordbandje krijgt, kunt u uw boodschap inspreken.
Of stuur een bericht naar dit telefoonnummer via Whatsapp of sms.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl