The RVB Identity: huurperikelen Rijksvastgoedbedrijf

The RVB Identity: huurperikelen Rijksvastgoedbedrijf

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

De huurperikelen met het Rijk gaan een nieuwe fase in. Na een relatieve rust van een jaar of vijf heeft de landsadvocaat aangekondigd te gaan dagvaarden. Waterbewoners die niet instemmen met de huurvoorwaarden-nieuwe-stijl zouden die dagvaarding in januari kunnen gaan ontvangen. Reden voor de LWO om een nationale bijeenkomst te beleggen met de huurders des rijks wateren en gronden.

Onder de werktitel ‘The RVB Identity’ heeft de LWO op 14 januari jl overleg gepleegd met woonbootbewoners die boven grond en in water van het Rijksvastgoedbedrijf wonen. Doel van de bijeenkomst was om te inventariseren wat de standpunten van de waterbewoners zijn en wat het vervolgtraject wordt.

Van een aantal kanten werd aangedrongen op een standpunt van de LWO over de hoogte van de huurtarieven die de RVB heeft opgelegd. De LWO kan dat echter niet. Zoals de rechter zal zeggen dat de hoogte van de tarieven door deskundigen moet worden vastgesteld, zo stelt ook de LWO dat de vereniging die deskundigheid niet heeft.

Wel is de LWO van mening dat een zorgvuldige en diepgravende evaluatie moet plaatsvinden over de wijze waarop de berekening van de huurprijs tot stand is gekomen. In het verlengde daarvan zal dan ook moeten worden bekeken of die tarieven deugen. Ten derde blijft de LWO hameren op het feit dat een vergelijking met huur of koop van woonruimte op de wal volledig mank loopt vanwege het ontbreken van huurbescherming en van huurprijsbescherming. Ook vergeleken met grond die in erfpacht wordt uitgegeven geniet een erfpachter nog meer rechten en bescherming dan een woonbooteigenaar die een gat in het water huurt van de rijksoverheid.

De visie van de LWO is dan ook dat de vereniging een interne en een externe functie heeft waarin ‘verbinden’ het thema is.

Intern moet de LWO het verzamelpunt zijn voor alle betrokken waterbewoners en hun juristen/advocaten. Dat kan fysiek zijn door de kantoorboot ter beschikking te stellen als vergaderplaats, maar ook door op de website een ontmoetingsplaats in te richten waar de betrokkenen informatie kunnen uitwisselen.

Extern zal de LWO als belangenbehartiger de dialoog blijven zoeken met RVB, met de politiek en ook met andere partijen die bevoegd zijn een oordeel te geven.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl