Waterbewoners Eindhoven krijgen wéér gelijk

Waterbewoners Eindhoven krijgen wéér gelijk

Geplaatst op 08-07-2021  -  Categorie: Wetgeving

De waterbewoners van de Waldeck Pyrmontstraat in Eindhoven hebben voor de derde keer binnen anderhalf jaar tijd gelijk gekregen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Het diervoederbedrijf ABZ mag niet uitbreiden zolang er geen goede regeling voor de waterbewoners, zo heeft de rechter geoordeeld op woensdag 7 juli 2021.

Eerder al, op 26 februari 2020, vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal onderdelen van het bestemmingsplan bedrijventerrein De Hurk/Croy 2017 vanwege het overgangsrecht van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten. De bestuursrechter vond dat de waterbewoners inderdaad volledig legaal aanwezig zijn en dat met hun belangen rekening moet worden gehouden. De gemeenteraad van Eindhoven kreeg 44 weken de tijd voor een reparatieplan. Deze termijn werd overschreden, waarna de waterbewoners naar de hoogste bestuursrechter stapten met een beroep op de wet dwangsom. Ook die procedure wonnen de waterbewoners. Wel heeft de gemeenteraad een nieuwe termijn gekregen en is nu een reparatieplan vastgesteld. In dit plan mogen de drijvende woningen blijven liggen vanwege algemeen overgangsrecht, hoewel volgens de milieu-onderzoeken geen gezond klimaat kan worden gegarandeerd in dit industriegebied.

Vandaag behandelde de hoogste bestuursrechter het verzoek van de waterbewoners en van walbewoners om het bestemmingsplan te schorsen dat uitbreiding mogelijk maakt van het diervoederbedrijf dat naast de woonwijken ligt. De rechter heeft de schorsing toegekend en overwoog dat het reparatieplan voor de waterbewoners in nauwe relatie staat met de uitbreidingsplannen van het diervoederbedrijf. Daarenboven zag de rechter dat het bedrijf volgens de plankaart meer mag dan in de planregels is opgenomen. En ook dat kon volgens de rechter niet door de beugel.

De waterbewoners hebben hiermee impliciet ook al gelijk gekregen met hun bezwaren tegen het reparatieplan: het woon- en leefklimaat in dit industriegebied is niet goed. De gemeente heeft geen andere locatie voor deze drijvende woningen; de bedrijven in het industriegebied willen uitbreiden en zien de waterbewoners het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Met deze nieuwste uitspraak in de hand zullen de waterbewoners bij de gemeenteraad aandringen om te besluiten tot uitkoop op grond van de zogenoemde Schipholregeling, genoemd naar de uitkoopregeling die destijds is gemaakt voor waterbewoners die weg moesten vanwege de uitbreiding van Schiphol en die sindsdien de landelijke leidraad is.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl