Watervisie Amsterdam 2014

Watervisie Amsterdam 2014

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

De gemeente Amsterdam is bezig met het opstellen van een nieuwe Watervisie. In deze Watervisie wordt ook het een en ander geregeld voor wonen op het water. Enkele punten die er uitspringen:

– Er komt welstandsbeleid voor woonboten
– Enkele delen van de Amstel worden ‘woonbootvrij’ om het zicht op het water te bevorderen
– Aan het IJ komen enkele nieuwe locaties voor wonen op het water

Verdere informatie hierover is te vinden via de volgende link: www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/watervisie-amsterdam

Op de concept-Watervisie Amsterdam 2040 mag iedereen zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

In een zienswijze geeft u aan wat u vindt van bepaalde elementen in het voorgenomen beleid of welke elementen u mist. U vertelt in uw zienswijze ook waarom u dat vindt. U kunt een zienswijze indienen over zaken waar u het niet mee eens bent, maar ook om uw instemming te laten horen met plannen waar u positief over bent.

U kunt uw zienswijze mailen naar watervisie@amsterdam.nl Als u het per post stuurt, kan dat naar het volgende adres:

Gemeenteraad van Amsterdam
per adres: directeur van Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Om mondeling een zienswijze in te dienen, kunt u een afspraak maken. U kunt tijdens kantooruren bellen met de projectgroep Watervisie Amsterdam, telefoonnummer: (020) 255 1522.

De gemeente neemt uw mening mee in de afweging voor het definitieve besluit. Dat betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. U ontvangt van ons medio 2016 een bericht over wat er met uw zienswijze is gedaan.

Halverwege 2016 neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de Watervisie. In de versie waar de raad over besluit, kunnen aanpassingen zitten naar aanleiding van de zienswijzen.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl