Wetsvoorstel woonboten

Wetsvoorstel woonboten

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: Wetgeving

Op 20 december is in de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet verduidelijking voorschriften woonboten aangenomen. Dit is de wet die regelt dat woonboten onder het Bouwbesluit gaan vallen.
De aanpassing van het Bouwbesluit 2012 moet nog goedgekeurd worden. De concept-tekst hiervan is bijna klaar. Dit besluit is alleen van toepassing op nieuwe woonboten. De bestaande woonboten vallen onder het overgangsrecht.
Een aantal bepalingen over constructieve veiligheid voor woonboten komen niet in het Bouwbesluit zelf, maar worden geregeld via een Ministeriële regeling.
De verwachting is nu dat de ingangsdatum voor dit gehele pakket 1 januari 2018 zal zijn; zo mogelijk enkele maanden eerder.
De LWO heeft bij diverse kamerfracties druk gelobbyd om via een amendement niet alleen de woonboot als bouwwerk maar ook de ligplaats van deze woonboot onder het overgangsrecht te krijgen. Dit leek tot het laatste moment te lukken, maar stuitte op wetstechnische bezwaren waardoor het toch niet is ingediend. Wel is door de PvdA en D66 een motie ingediend die bij het wetsvoorstel voor huurbescherming van ligplaatsen nuttig kan zijn (zie link). Deze motie is met alleen de VVD tegen aangenomen.

Klik hier voor de bijlage


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl