Wijziging Bouwbesluit

Wijziging Bouwbesluit

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: Wetgeving

Eind vorig jaar werd door de Tweede en Eerste Kamer de wet aangenomen die regelt dat woonboten (drijvende woningen) onder de Woningwet vallen. Drijvende woningen zijn hiermee bouwwerken geworden waarvoor het Bouwbesluit 2012 gaat gelden. Het Bouwbesluit 2012 moet hierdoor aangepast worden voor drijvende woningen. Voor deze aanpassingen is een internetconsultatie gestart. Deze is te vinden via de volgende link: http://www.internetconsultatie.nl/bouwbesluit

De ingangsdatum van de Wet en het aangepaste Bouwbesluit 2012 is naar verwachting 1 januari 2018.

De LWO heeft deelgenomen aan een ambtelijke werkgroep die de nieuwe bepalingen voor drijvende woningen in het Bouwbesluit heeft voorbereid. Ook bouwers maakten deel uit van deze werkgroep. Geprobeerd is de regels zo uitvoerbaar mogelijk te houden. Dit is naar onze mening goed gelukt. Bestaande drijvende woningen hoeven niet aan de nieuwe eisen van het Bouwbesluit te voldoen. In de Wet geldt voor hen een overgangsregeling die erop neer komt dat voor bestaande gevallen bij wet de vergunning ‘Bouwen’ is verleend. Ook (voormalige) varende schepen vallen niet onder de regeling, ook niet wanneer dergelijke schepen in de toekomst als woonschip gaan worden gebruikt. Nieuw te bouwen schepen moeten wel aan het nieuwe Bouwbesluit 2012 voldoen. Voor uitgebreide vernieuwing op een bestaand casco moet hiermee ook rekening worden gehouden. Voor kleinere verbouwingen geldt dit niet. Op dit moment krijgen mensen die nu een drijvende woning willen laten bouwen te maken met gemeenten die eisen dat deze nieuwe woningen aan het huidige Bouwbesluit 2012 voldoen. Deze eis wordt gesteld op grond van de Raad van State uitspraak van 16 april 2014 waarmee dit hele proces is begonnen. Probleem is dat het huidige Bouwbesluit nog niet is aangepast voor drijvende woningen, waardoor het praktisch onmogelijk is om eraan te voldoen. Deze problemen zullen totdat de nieuwe regeling ingaat van geval tot geval moeten worden opgelost.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl