Wijziging woningwet voor woonboten naar 2e Kamer

Wijziging woningwet voor woonboten naar 2e Kamer

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: Wetgeving

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Op 24 maart is de ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden. Via de volgende link krijgt u toegang tot de diverse documenten:

Tweede kamer stukken

Deze wet is nodig omdat door een uitspraak van de Raad van State van 16 april 2014 woonboten als bouwwerk in de zin van de Woningwet worden beschouwd. Dit betekent onder andere dat woonboten moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. De meeste woonboten (en andere drijvende bouwwerken) voldoen hier niet aan.

De LWO heeft eerst geprobeerd om een bepaling in de Woningwet te krijgen die woonboten bij wet uitsluit van het zijn van een bouwwerk. Dit is niet gelukt: de regering wil woonboten zoveel mogelijk op dezelfde wijze behandelen als woningen. De inzet van de LWO (en van andere belangenorganisaties als de LVBHB en de FVEN) was toen om de nieuwe regels zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij hetgeen voor bestaande en voor nieuwe woonboten mogelijk is. Veel tijd en aandacht is besteed aan de toekomstige positie van varende woonschepen. Dit was een lastige klus die tot tevredenheid is opgelost. Over de aanpassingen van de technische eisen in het Bouwbesluit wordt nog gesproken. Ook hier lijkt een werkbare oplossing in zicht.

De nieuwe Wet gaat over de woonboot als bouwwerk. Over de ligplaatsen wordt niet meer geregeld dan het handhaven van de bestaande situatie voor de ligplaats. Met andere woorden, de ligplaats gaat wel vallen onder de voor bouwwerken geldende regelgeving maar onder handhaving van de nu geldende voorschriften van gemeente of provincie ten aanzien van deze ligplaats. Tijdelijk blijft tijdelijk; gedoogd blijft gedoogd; specifieke eisen over hoogte e.d. blijven gelden. Via deze wet wordt ook niet geregeld dat ligplaatsen verplicht in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen. De Woningwet is niet de plaats om dit te regelen, maar voor de LWO zijn dit nog wel duidelijke wensen voor de toekomst evenals de huur(prijs)bescherming voor ligplaatsen.

Binnenkort zullen we uitgebreider ingaan op deze nieuwe wet.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl